Rapid7

Kompletní seznam funkcí řešení je dostupný na:

https://www.rapid7.com/

Popis technologie

Cloud Security - Cloud Security Posture Management

RAPID7’S INSIGHT CLOUD SEC - Reportování shody na základě standardů shody, správa konfigurací a zranitelností v prostředí, hodnocení rizik, velké množství předdefinovaných standardů a pravidel, podpora implementací IaaC a CI/CD, automatizace a nápravná opatření.

SIEM

Rapid7 InsightIDR - je jedním z produktů dostupných na platformě Rapid7 Insight. Nabízí funkce plnohodnotného SIEM v cloudové verzi. Díky své systémové architektuře se stává velice škálovatelným, pokud jde o rozvoj monitorované architektury a zvyšování objemu zpracovaných dat. Rapid7 insightIDR – komplexní UBA řešení se SIEM funkcemi v cloudu. Používá data stažená přímo z firewallů, IPS, uživatelských složek a „lehkých“ agentů umístěných na počítačích uživatelů. Používá soubor předem definovaných a konfigurovatelných bezpečnostních pravidel, která byla vytvořena odborníky výrobce na detekování událostí.

SOAR/SOC

RAPID7 INSIGHTCONNECT - platforma SOAR integrující různé nástroje a automatizující práci týmů pro správu zabezpečení.

UEBA

RAPID7 UEBA (User and Entity Behaviour Analytics) - Rapid7 dodává jako součást Insight platformy i UEBA nástroj (Analytika chování uživatelů a entit), který je označen jako InsightIDR. Jedná se o komplexní systém se SIEM funkcemi, které jsou dostupné v cloudové verzi. Využívá data stažená přímo z firewallů, IPS a unifikovaného lehkého klienta, který je instalován na počítačích uživatelů. Detekování bezpečnostních incidentů je založeno na analýze logů a operací prováděných uživateli v rámci sítě, ale i předem definovaných pravidlech korelace, která vytvořili bezpečnostní experti v Rapid7.

Vulnerability Management

RAPID7 - je řešení pro správu zranitelností, které je k dispozici jak ve formě soukromé instalace (Nexpose), tak v cloudové verzi (InsighVM). Nexpose - skener zranitelností, který umožňuje pravidelnou analýzu serverů a počítačů uživatelů z hlediska zranitelností na nich přítomných (chyb/bezpečnostních nedostatků). Nexpose také umožňuje připravit podrobný plán obnovy a delegovat úkoly na jednotlivé správce. AppSpider - skener zabezpečení webových aplikací umožňuje důkladnou analýzu a bezpečnostní testy, např. v rozsahu doporučení OWASP. Metasploit - nejpopulárnější nástroj na světě, který umožňuje provádět praktické bezpečnostní testy. Produkt používají v podstatě všichni auditoři a pen testeři. Ve verzi Pro umožňuje také provádět řízené testy sociálního inženýrství na uživatelích prostřednictvím phishingových kampaní.

Užitečné soubory

Authorized trainings

Zajímvé? Zkuste naši nabídku školení

Zaregistrujte se
Video průvodce

Implementace / Konfigurace / Použití

Podívejte se