Niagara Networks

Niagara Networks je společnost specializující se na řešení pro viditelnost a zabezpečení sítě. Nabízí všechny stavební prvky pokročilého systému viditelnosti sítě pro všechny přenosové rychlosti až do 100 Gb, včetně pokročilých zprostředkovatelů paketů, bypassových přepínačů, síťových TAP a softwaru pro správu a orchestraci, který funguje jako jednotný řídicí panel pro snadnější konfiguraci a nasazení infrastruktury viditelnosti.

Popis technologie

Network Packet Broker

Network TAP - jedná se o vyhrazené hardwarové zařízení, které umožňuje přístup k datům proudícím v síti. V nabídce jsou pasivní i aktivní TAPy a široká škála podporovaných konektorů a typů vláken. K dispozici jsou také virtuální/cloudové TAPy.

Niagara Networks Bypass - jsou přepínače umožňující spolupráci s inline bezpečnostními řešeními (NGFW, IPS/IDS, DDOS), které poskytují transparentní ochranu před hrozbami, aniž by byla ohrožena spolehlivost sítí a kritických služeb. Řešení výrazně zvyšuje provozní efektivitu a dostupnost pokročilých inline nástrojů kybernetické bezpečnosti.

Niagara's Network Packet Broker - je řešení, které poskytuje přístup ke kopiím síťových dat týmům NetOps a SecOps a umožňuje detekci, analýzu a reakci na hrozby v reálném čase.

Niagara's Network Visibility Controller - je nástroj pro centrální správu sítě SDN a viditelnost sítě v podniku. Tento software může být hostován lokálně nebo v cloudu a umožňuje vzdálené ovládání, nasazení a správu libovolných prvků systému viditelnosti (NPB, bypass přepínače, TAP).

Open Visibility Platform - umožňuje flexibilní nasazení zabezpečení na úrovni operátora a poskytuje komplexní přehled o síti. Software umístěný přímo v Network Packet Brokerech umožňuje provozovat pokročilé funkce, jako je deduplikace, generování Netflow/IPFIX, dešifrování TLS a další.

Užitečné soubory