Právní výhrada

Společnost CLICO sp. z o.o. se sídlem v Krakově (dále označována jako CLICO) tímto informuje, že označení CLICO je právně chráněnou ochrannou známkou zapsanou u…………... Jiná označení prezentovaná na této webové stránce jsou registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a CLICO je používá s jejich vědomím a souhlasem. Jakékoli užití registrované ochranné známky vyžaduje schválení od držitele dané registrace. Porušení těchto ustanovení o registraci má za následek odpovědnost za škodu.

Tímto informujeme, že rozvržení a obsah této webové stránky jsou chráněné autorským právem CLICO. Protiprávní užití této webové stránky a jejího obsahu má za následek odpovědnost za škodu.

Údaje poskytnuté na této webové stránce nepředstavují jakoukoli nabídku dle čl. 66 ff. Občanského zákoníku, anebo výzvu k transakci (čl. 71 Občanského zákoníku). Jakákoli prohlášení ze strany CLICO – učinění nabídky, akceptace nabídky, poskytnutí záruk či jiná tvrzení – musí být písemná, jinak jsou nicotná a neplatná.