Netskope

Netskope je americká společnost poskytující jednotnou bezpečnostní platformu SASE (Secure Access Service Edge), jejímž úkolem je zabezpečit přístup uživatelů k různým zdrojům a aplikacím bez ohledu na místo a zařízení, ze kterého se tento přístup uskutečňuje. Platforma zahrnuje moduly Cloud Access Security Broker (CASB), Cloud Firewall, Next Generation Secure Web Gateway (SWG) a Private Access pro ZTNA (Zero Trust Network Access). Zabezpečení obsahu je zajištěno detekcí pokročilých bezpečnostních hrozeb a ochranou citlivých dat (DLP - Data Loss Prevention).

Řešení Netskope je soubor bezpečnostních služeb, které poskytují vzdálený přístup, umožňují účinnou ochranu před hrozbami a zabezpečují data v cloudu, aniž by omezovaly uživatelské prostředí.
Společnost Netskope je v žebříčku společnosti Gartner považována za jednoho z lídrů na trhu SSE (Security Service Edge). Řešení umožňuje snížit rizika, zrychlit efektivitu architektury a poskytuje podrobný přehled o každé aktivitě v cloudu, webových a soukromých aplikacích.
Níže je uveden stručný popis jednotlivých modulů platformy Netskope.

Popis technologie

Cloud Security - Cloud Access Security Broker

CASB - Komponenta Netskope Security Service Edge (SSE) řešení Netskope Cloud Access Security Broker (CASB) umožňuje rychle identifikovat a spravovat používání cloudových aplikací, ať už se jedná o spravované nebo nespravované aplikace. Zabraňuje odcizení důvěrných dat z vašeho prostředí rizikovými osobami nebo procesy zevnitř nebo škodlivým softwarem zaměřeným na únik dat. Netskope Security Cloud poskytuje zabezpečení přístupu a ochranu dat před hrozbami v reálném čase při přístupu ke cloudovým službám, webovým stránkám a soukromým aplikacím odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Cloud Security - Cloud Security Posture Management

CSPM - Netskope Cloud Security Posture Management (CSPM) poskytuje hodnocení zabezpečení vašich zdrojů IaaS v Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) s možností generování bezpečnostních upozornění, která může dát správce do pořádku. Můžete nakonfigurovat jednu nebo více zásad, které vyhodnotí, zda je vaše prostředí v souladu mj. se standardy CIS nebo NIST. Netskope také poskytuje své osvědčené postupy, podle kterých může správce provést posouzení bezpečnosti. Vaše infrastruktura je neustále monitorována podle nakonfigurovaných zásad, které ověřují potenciální bezpečnostní zranitelnosti, jež mohou být zneužity.

Cloud Security - Security Access Service Edge

SAAS SECURITY POSTURE MANAGEMENT - Vzhledem k tomu, že podniky přesouvají svá data do cloudu alarmujícím tempem, což s sebou nese riziko ztráty citlivých dat, nedostatků v konfiguraci nebo nekompatibility zařízení s přístupem ke zdrojům SaaS, stává se celá migrace vážnou výzvou. Stejně jako CSPM se i Netskope SaaS Security Posture Management (SSPM) týká hodnocení zabezpečení, ale mezi aplikace SaaS patří Microsoft 365 (Exchange Online, Sharepoint), Salesforce nebo ZOOM. Díky Netskope SSPM odhalíte a snížíte riziko chybné konfigurace, zajistíte shodu zařízení využívajících aplikaci a ochráníte své prostředí před hrozbami a malwarem.

Cloud Security - Security Service Edge

CLOUD FIREWALL - Netskope Firewall-as-a-Service (FWaaS) umožňuje konsolidaci, snižuje složitost a provozní náklady. Poskytuje zabezpečení sítě pro odchozí provoz na všech portech a protokolech. Hlavní funkce: Osobní brána firewall, která umožňuje regulovat provoz na základě zdroje a cíle, uživatele a skupiny, FQDN a zástupných znaků; Brána pro služby FTP; Protokolování provozu a možnost exportu událostí; Plná integrace s architekturou SASE (SWG, CASB, ZTNA, RBI).

NEXT GEN SECURE WEB GATEWAY (SWG) - Next Generation Secure Web Gateway (Next Gen SWG) je cloudové řešení zabezpečení internetu, které zabraňuje malwaru, detekuje pokročilé hrozby, filtruje podle kategorií webových stránek, chrání data a kontroluje používání aplikací pro libovolného uživatele, umístění a zařízení. Netskope NG SWG, postavená na platformě Netskope Security Cloud Platform, která zabezpečuje SaaS, infrastrukturu jako službu (IaaS) a přístup k síti, kombinuje vestavěné CASB, SWG a DLP do společných kontrolních mechanismů. K dispozici jsou předdefinované a vlastní reporty s bohatými metadaty pro podrobnou analýzu.

PRIVATE ACCESS FOR ZTNA - Netskope Private Access, řešení Zero Trust Network Access (ZTNA), umožňuje bezproblémové připojení ověřených uživatelů odkudkoli a z jakýchkoli zařízení k soukromým zdrojům v datových centrech a veřejných cloudových prostředích. Netskope Private Access je postaven na privátním bezpečnostním cloudu společnosti NewEdge a poskytuje rychlé a přímé připojení k aplikacím pro skvělý uživatelský zážitek. Netskope Private Access, který je nedílnou součástí řešení Netskope Security Service Edge (SSE), zlepšuje celkové zabezpečení, urychluje migraci do cloudu, zjednodušuje IT infrastrukturu a umožňuje organizacím přejít na architekturu bezpečného vzdáleného přístupu.

SECURITY SERVICE EDGE - Netskope SSE je založen na platformě Netskope Security Cloud, která poskytuje viditelnost a ochranu dat v reálném čase při přístupu ke cloudovým službám, jako jsou webové stránky a soukromé aplikace, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Technologie SSE umožňují organizacím podporovat zaměstnance kdekoli a kdykoli pomocí cloudově orientovaného přístupu k prosazování bezpečnostních zásad. Nabízí jednotnou architekturu a zlepšuje uživatelský komfort tím, že konsoliduje mnoho různých bezpečnostních funkcí do jediného řešení.

Užitečné soubory

Authorized trainings

Zajímvé? Zkuste naši nabídku školení

Zaregistrujte se
Video průvodce

Implementace / Konfigurace / Použití

Podívejte se