eSecure SecureVisio

SecureVisio is a modern IT GRC (Governance, Risk management, Compliance) solution designed for any organization, that allows to automate many complex and time-consuming IT security management processes.

MORE INFORMATION:

https://esecure.pl/

Popis technologie

SIEM

SIEM - eSecure SecureVisio nabízí SIEM nové generace s dynamický generovanými pravidly korelace na základě dokumentace elektronického IT zabezpečení a GDPR dokumentace. Upozornění o zjištěných bezpečnostních incidentech, která SIEM vytváří, zahrnují obchodní kontext a prioritu (např. riziko úniku osobních údajů, riziko zablokování kritických obchodních procesů).

SOAR/SOC

SOAR/SOC - eSecure SecureVisio nabízí komplexní funkce v řešení typu SOAR. Toto řešení bylo navrženo tak, aby mohlo být používáno v jakékoli organizaci a jako SOC platforma. To vám umožňuje automatizovat komplexní a časově náročné procesy řízení IT zabezpečení, včetně jednoho z nejobtížnějších procesů – analýzy dopadů bezpečnostních incidentů na skutečnou obchodní činnost a vyplývající rizika. Hlavní charakteristikou SecureVisio jsou od základu navržené nástroje, které organizacím pomáhají splňovat nejnovější požadavky GDPR, pokud jde o ochranu osobních údajů.

Vulnerability Management

Vulnerability Management - eSecure SecureVisio identifikuje zranitelná místa na základě CVE databáze a integrovaných skenerů zranitelnosti Rapid7 Nexpose a Nessus, což obohacuje o obchodní kontext a prioritu (včetně rizika úniku osobních údajů a rizika zablokování kritických obchodních procesů). Zároveň identifikuje zranitelná místa návrhu zabezpečení sítě a ukazuje jednotlivé body selhání, které mají pro danou organizaci kritickou důležitost.

Užitečné soubory

Authorized trainings

Zajímvé? Zkuste naši nabídku školení

Zaregistrujte se
Video průvodce

Implementace / Konfigurace / Použití

Podívejte se