IronNet Cybersecurity

Řešení IronNet poskytují detailní přehled o síťovém provozu díky produktu IronDefense, který umožňuje analyzovat každý incident v reálném čase. Výsledky této analýzy lze sdílet prostřednictvím ekosystému IronDome a informovat celé prostředí (např. ve vybraném ekonomickém sektoru nebo na národní úrovni) o podobných hrozbách a poskytnout anonymní pohled na shromážděná data.

VÍCE INFORMACÍ: https://www.ironnet.com/

Popis technologie

NDR

IRON DEFENSE - je řešení, které analyzuje skutečný síťový provoz. V kombinaci s mechanismy strojového učení, umělé inteligence a behaviorální analýzy umožňuje řešení rychlou analýzu chování sítě a identifikaci nebezpečných hrozeb ve formě událostí. Řešení IronDefense je postaveno na zkušenostech a odborných znalostech společnosti IronNet při určování priorit nebezpečných incidentů za účelem zlepšení výkonu Secucity Oprations Center (SOC). Umožňuje operátorům velmi rychle přejít od analýzy incidentu k jeho správné klasifikaci, přičemž má rychlý a přímý přístup ke zdrojům samotného incidentu. Všechny tyto informace jsou k dispozici přímo v řešení IronDefense. Řešení IronDefense je řešení založené na dobře integrovaném hardwaru a softwaru. Architektonicky jde o dvouvrstvé řešení skládající se ze senzoru (odpovědného za sběr dat ze sítě) a takzvaného backendu (jedná se o analytický modul). Hardwarový backend lze nahradit cloudovým řešením AWS, které poskytuje bezpečnou a nákladově efektivní alternativu k on-premise řešení.

IRON DOME - je na trhu první automatizované řešení, které spojuje společnosti z podobného odvětví, dodavatelských řetězců nebo geografických regionů v rámci společné obranné architektury, aby umožnilo spolupráci veřejných a soukromých subjektů na posílení jejich kybernetické bezpečnosti. Iron Dome umožňuje bezpečné, anonymní sdílení informací o hrozbách a posiluje schopnost detekovat a reagovat na hrozby v komunitě propojených entit. Systémy IronDefense lze propojit a spustit kolektivní obranu. Produkt využívá rychlé zveřejnění informací o hrozbách a nejnovější analytické mechanismy k dosažení nebývalé účinnosti kolektivní obrany. Řešení postavené na IronDefense poskytuje v reálném čase pohled na vznikající hrozby v celé komunitě. Díky tomuto přístupu poskytuje IronDome schopnost analyzovat a řešit útoky kteréhokoli člena komunity IronDome bez ohledu na to, kde k útoku došlo. Díky této skutečnosti je systém IronDome základním prvkem, který umožňuje systému IronNet vytvořit ekosystém kolektivní ochrany.

Užitečné soubory