BlueCat Networks

BlueCat Networks je výrobcem vyzkoušených, bezpečných a spolehlivých řešení, které vám dovolí kontrolovat a centrálně řídit dynamicky se měnící IP infrastrukturu.

Kompletní seznam funkcí řešení je dostupný na:

https://www.bluecatnetworks.com/

 

Popis technologie

IPAM - IP Address Management

IPAM - BAM (Správce adres BlueCat) — je výkonným nástrojem, který vám dovolí snadno řídit IP adresování. Díky vestavěnému skenovacímu mechanismu s pomocí SNMP detekuje a usnadňuje plánování IP adresování, zabraňuje rozporům mezi IP adresami a poskytuje podrobné informace o adresním prostoru. V kombinaci s BDDS (BlueCat DNS / DHCP Server) získáme v reálném čase podrobné informace o závislostech mezi zařízeními, uživateli a IP adresami, což umožňuje automatizaci procesů administrace, monitoringu a reportingu, zatímco bude zajištěno zabezpečení a bezproblémový provoz dané sítě. Obě řešení (BAM / BDDS) jsou dostupná jako fyzická zařízení nebo virtuální stroje a podporují mechanismy vysoké dostupnosti (xHA) u DNS / DHCP služeb, což je pro síťový provoz stěžejní.

Užitečné soubory

Authorized trainings

Zajímvé? Zkuste naši nabídku školení

Zaregistrujte se
Video průvodce

Implementace / Konfigurace / Použití

Podívejte se