Rapid7 v distribučním portfoliu CLICO

2023-02-06

Společnost CLICO, specializovaný distributor inovativních řešení s přidanou hodnotou a více než 30 lety zkušeností na trhu, s potěšením oznamuje rozšíření partnerství se společností Rapid7 do regionu České republiky a Slovenska, které umožní lokální distribuci pokročilých technologií poskytovaných lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnosti podepsaly distribuční smlouvu na konci ledna 2023. Na základě této dohody bylo portfolio CLICO Czech Republic & Slovakia obohaceno o řešení Rapid7.

Moderní společnosti hledají úspory v mnoha oblastech - chtějí ušetřit čas, zdroje, peníze atd. Atraktivním přístupem je také snaha automatizovat procesy, které jsou pro správné fungování firmy nezbytné a zároveň časově velmi náročné. Automatizovat lze i některé analytické operace týmů IT bezpečnosti. To je důležité zejména v situacích, kdy obrovské množství dat znemožňuje vyvození správných závěrů nebo stojí již tak přetížené specialisty příliš mnoho práce. Jednou z oblastí takové práce je správa zranitelností, tj. celý proces od detekce, přes reportování a testování až po záplatování zjištěných zranitelností. Díky nástrojům Rapid7 lze mnoho fází tohoto procesu provádět automaticky, což vede k úspoře času a práce a také ke zvýšení úrovně bezpečnosti prostředí. Proto nás velmi těší, že můžeme zařadit řešení Rapid7 do distribuce společnosti CLICO Czech Republic & Slovakia. Jsme velmi rádi, že můžeme našim partnerům a koncovým zákazníkům představit řešení, která s úspěchem odpovídají na problémy spojené s identifikací a nápravou zranitelností v hybridních nebo cloudových prostředích, auditem kontejnerových nebo cloudových prostředí, zabezpečením webových aplikací, prováděním automatických pentestů a automatizací procesů identifikace a řízení incidentů." - říká Vladimír Mlynárčik, Country Manager společnosti CLICO Czech Republic & Slovakia.

VÍCE INFORMACÍ: https://www.rapid7.com/